Instytut Ochrony Środowiska

Instytut Ochrony Środowiska

Realizacja Instytut Ochrony Środowiska Aplikacja webowa wykonana dla Instytutu Ochrony Środowiska. Wizualizuje ona dane emisyjne na interaktywnej mapie, dzięki czemu umożliwia łatwy dostęp do informacji na temat jakości powietrza w różnych miejscach na świecie.Aplikacja składa się z dwóch części; część publiczna – do której dostęp mają wszyscy użytkownicy – umożliwia znalezienie na mapie informacji na…

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Realizacja Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Projekt zrealizowany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Jest to aplikacja webowa, która daje możliwość zapoznania się z informacjami o obowiązujących pozwoleniach dla instalacji na terenie Małopolski, które emitują zanieczyszczenia do powietrza. Wszystkie dane wprowadzane są przez właściwe organy ochrony środowiska. Prezentowane informacje obejmują podstawowe dane o zakładach, pozwoleniach na emisję…

System bazodanowy

System bazodanowy

Realizacja System bazodanowy Muzeum Archeologiczne w Krakowie jest najstarszą w Polsce placówką poświęconą materialnej i kulturowej przeszłości człowieka. Mieści unikalne zbiory związane z historiądawnych mieszkańców Małopolski, starożytnym Egiptem czy Peru. Prowadzi także krajowe i międzynarodowe badania naukowe.Naszym zadaniem było przygotowanie systemu bazodanowego, który ewidencjowałby stanowiska archeologiczne oraz ich zawartość kulturową. Musieliśmy się zmierzyć z koniecznością…

Meteoportal

Meteoportal

Realizacja Meteoportal Portal wykonany dla Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa rolniczego umożliwia przeglądanie szczegółowych danych meteorologicznych występujących w województwie kujawsko-pomorskim. Witryna powstała w oparciu o technologię WordPress i JavaScript Zobacz stronę APLIKACJE MOBILNE STRONY INTERNETOWE APLIKACJE WEBOWE