Tło

Realizacja

Instytut Ochrony Środowiska

Ikona
Aplikacja webowa wykonana dla Instytutu Ochrony Środowiska. Wizualizuje ona dane emisyjne na interaktywnej mapie, dzięki czemu umożliwia łatwy dostęp do informacji na temat jakości powietrza w różnych miejscach na świecie.
Aplikacja składa się z dwóch części;
  • część publiczna – do której dostęp mają wszyscy użytkownicy – umożliwia znalezienie na mapie informacji na temat ilości emisji zanieczyszczeń do atmosfery w poszczególnych latach oraz pobieranie danych dotyczących tego zagadnienia w wybranym formacie,
  • część prywatna – została utworzona na wewnętrzne potrzeby Instytutu Ochrony Środowiska i jest dostępna wyłącznie po zalogowaniu.
Aplikacja dostępna jest w języku angielskim. Jest ona responsywna, intuicyjna oraz przejrzysta.
Została zaprogramowana w języku typescript i frameworku React.