Tło

Realizacja

System bazodanowy

Tło
Ikona


Muzeum Archeologiczne w Krakowie jest najstarszą w Polsce placówką poświęconą materialnej i kulturowej przeszłości człowieka. Mieści unikalne zbiory związane z historiądawnych mieszkańców Małopolski, starożytnym Egiptem czy Peru. Prowadzi także krajowe i międzynarodowe badania naukowe.
Naszym zadaniem było przygotowanie systemu bazodanowego, który ewidencjowałby stanowiska archeologiczne oraz ich zawartość kulturową. Musieliśmy się zmierzyć z koniecznością usystematyzowania olbrzymiej ilości danych z licznych stanowisk, umożliwiając użytkownikom łatwe dotarcie do potrzebnych informacji.


Aby temu sprostać, w naszym systemie wykorzystaliśmy zaawansowaną wyszukiwarkę pozwalająca pracownikom naukowym na wpisywanie rozbudowanych zapytań. Badacze mają także możliwość wprowadzania nowych rekordów do systemu przy użyciu rozwiniętych formularzy. Mogą dzięki temu usystematyzować wiedzę na temat odkryć archeologicznych.
Do stworzenia systemu wykorzystaliśmy języki Python, JavaScript wraz z biblioteką ReactJS i Java z frameworkiem Spring oraz relacyjną bazę danych PostgreSQL z rozszerzeniem PostGis. Skonstruowaliśmy także wtyczkę umożliwiającą przesyłanie danych pomiędzy stworzonym przez nas systemem a systemem zewnętrznym QGIS.