Tło

Realizacja

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Tło
Ikona

 

Projekt zrealizowany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Jest to aplikacja webowa, która daje możliwość zapoznania się z informacjami o obowiązujących pozwoleniach dla instalacji na terenie Małopolski, które emitują zanieczyszczenia do powietrza.

Wszystkie dane wprowadzane są przez właściwe organy ochrony środowiska. Prezentowane informacje obejmują podstawowe dane o zakładach, pozwoleniach na emisję gazów lub pyłów do powietrza, pozwoleniach zintegrowanych, zgłoszonych instalacjach oraz o wielkości emisji rocznej poszczególnych substancji dopuszczonych do emisji.

Aplikacja powstała w celu ułatwienia dostępu do danych oraz zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat emisji przemysłowych. Porządkuje i ujednolica ona sposób ewidencji danych o pozwoleniach w zdefiniowanym zakresie.

System wykonano w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Aplikacja została napisana w języku Java oraz z użyciem bibliotek React i Leaflet.

Witryna powstała w oparciu o technologię WordPress i JavaScript