Tło

Realizacja

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku

SP Lesko
Ikona

Strona internetowa zrealizowana dla Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku.

Zawarte są na niej informacje na temat najistotniejszych wydarzeń odbywających się w szkole oraz kalendarz roku szkolnego. Na stronie można znaleźć ważne skróty z informacjami niezbędnymi uczniom oraz ich rodzicom. Dostępna jest też lista wszystkich nauczycieli w placówce.

Strona jest responsywna, zawiera wyszukiwanie pełnotekstowe oraz jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami (standard WCAG 2.1).

Wykorzystane technologie: WordPress, PHP, JavaScript