Tło

Realizacja

Powiślańska Szkoła Wyższa

Powiślańska szkoła
Ikona

Strona internetowa dla Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Została zrealizowana w ramach projektu „Zintegrowana Szkoła Wyższa” i można się dzięki niej dowiedzieć o dostępnych na Uczelni kierunkach studiów oraz możliwych do wybrania specjalizacjach.

Strona zawiera wszystkie potrzebne informacje zarówno dla kandydatów odnośnie rekrutacji, jak i dla studentów (takie jak płatność za studia, stypendia, czy też biuro karier) z którymi można zapoznać się w „strefie studenta”. Dodatkowo strona umożliwia dostęp do informacji na temat działalności Uczelni, jej historii i podmiotów z którymi współpracuje.
Dostępny jest też Newsletter oraz 15 wersji językowych strony.

Wykorzystane technologie: WordPress, JavaScript, PHP.