Tło

Realizacja

DIALOG - Gmina Krynica-Zdrój

Krynica
Ikona

Strona internetowa zrealizowana dla Urzędu Miejskiego w Krynicy, która dostarcza specjalistyczne informacje w zakresie innowacyjnych rozwiązań na rzecz wsparcia partycypacji społecznej, upowszechnia publikacje, raporty i opracowania powstałe w wyniku realizacji projektu ,,DIALOG Działanie Innowacje Aktywności Ludzie Otwartość Gotowość”. Dodatkowo strona wzmacnia i ułatwia przepływ informacji.

Została ona stworzona w oparciu o system zarządzania treścią WordPress. System ten napisany jest w języku PHP oraz wykorzystuje bazę danych MySQL.