Tło

Realizacja

Heterotopie Obywatelstwa

heterotopie
Ikona

Strona internetowa stworzona dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zaprezentowane są na niej badania na temat rekonstrukcji heterotopii obywatelstwa wybranych polskich i ukraińskich organizacji młodzieżowych oraz ich analityczno-krytyczne i porównawcze ujęcie. Projekt wpisuje się w nurt badań interdyscyplinarnych na temat współczesnych form i znaczenia obywatelstwa. Na stronie przedstawione są informacje o dotychczasowych działaniach, zakresie materiałów badawczych oraz o zespole badawczym.

Strona jest wielojęzyczna, a technologie wykorzystane przy jej tworzeniu to WordPress, JavaScript i PHP.